Skadenzi taż-Żmien skond il-Proċedura

Meta tkun involut f'kawża ċivili u taħseb li jkollok tillitiga, għandek tkun konxju li hemm ċertu limitu ta' żmien biex tieħu azzjoni.

Is-sistemi legali moderni kollha inklużi dawk tat-28 Stat Membru jipprovdu għal-limitazzjoni temporali tat-talbiet ċivili. Il-liġijiet li jirregolaw il-perjodi ta' limitazzjoni jew ta' preskrizzjoni jvarjaw ferm fir-rigward tat-tul tal-limitu ta' żmien, meta eżattament jibda l-limitu taż-żmien u skont liem att jew avveniment jissospendi jew jinterrompi l-limitu ta' żmien. Il-liġi applikabbli għat-talba tirregola wkoll il-perjodu ta' limitazzjoni li jaffettwa t-talba.

Sabiex tikseb informazzjoni dettaljata dwar il-limiti taż-żmien proċedurali fl-Istati Membri, jekk jogħġbok agħżel waħda mill-bnadar li tinsab fuq in-naħa tal-lemin.

L-aħħar aġġornament: 27/04/2016

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.