Automatické zpracovávání

Moderní informační technologie rychle a podstatně změnily náš každodenní život. Občanskoprávní soudní řízení musí odpovídajícím způsobem reagovat, aby bylo možné čelit problémům, které s sebou přináší nová situace, a poskytnout takový rámec pro spravedlnost, který udrží krok s očekáváním moderní společnosti.

V posledních letech stále více členských států zavádí změny právních předpisů, které umožňují používat moderní komunikační a informační technologie v občanskoprávních soudních řízeních. Tyto změny umožňují komunikaci mezi justičními orgány a účastníky řízení prostřednictvím nových kanálů, jako je internet.

V některých případech může být řízení zahájeno na základě elektronického návrhu, který zašle žalující strana soudu prostřednictvím internetu. V určitých případech mají soudy pravomoc doručovat soudní písemnosti stranám elektronickou cestou a v jiných případech probíhá veškerá komunikace elektronicky. Existují členské státy, kde je používání internetu pro komunikační účely přípustné pro téměř všechny typy občanskoprávních řízení, zatímco v jiných je omezeno na určité zvláštní typy řízení.

Používání moderních komunikačních technologií v občanskoprávních řízeních nesmí porušovat základní práva dotčených stran. Přístupu ke spravedlnosti nesmí být bráněno tím, že určité prostředky komunikačních technologií nejsou některé straně k dispozici. Kromě toho by vnitrostátní právní předpisy měly zajistit, že komunikací prostřednictvím internetu nebude ohrožena odpovídající ochrana citlivých údajů používaných v průběhu řízení.

Pro podrobné informace o příslušném právním prostředí v členských státech zvolte jednu z vlajek uvedených v seznamu na pravé straně.

Poslední aktualizace: 27/04/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.