Automatizuotas tvarkymas

Šiuolaikinės informacijos technologijos sparčiai ir žymiai pakeitė mūsų kasdienybę. Į šių pokyčių keliamas problemas turi būti deramai reaguojama civiliniame procese – teisingumo sistema turi pateisinti šiuolaikinės visuomenės lūkesčius.

Pastaraisiais metais vis daugiau valstybių narių įvedė teisės aktų pakeitimus, kuriais civiliniame procese leidžiama naudoti šiuolaikines ryšių ir informacijos technologijas. Taip teisminės institucijos ir byla suinteresuotos šalys gali bendrauti naujais būdais, pavyzdžiui, internetu.

Kai kuriais atvejais procesas gali būti pradėtas elektroniniu pareiškimu, kurį ieškovas teismui pateikia internetu; kitais atvejais teismai turi įgaliojimus elektroninėmis priemonėmis įteikti šalims teismo dokumentus; dar kitais atvejais elektroninėmis priemonėmis palaikomi visi ryšiai. Yra keletas valstybių narių, kuriose internetu leidžiama naudotis bendravimui beveik visų rūšių civilinėse bylose, tačiau kitose tai įmanoma tik tam tikrų rūšių bylose.

Dėl šiuolaikinių informacijos technologijų naudojimo civiliniame procese neturi kilti pavojus susijusių šalių pagrindinėms teisėms. Tai, kad šalis negali naudotis tam tikra ryšio priemone, negali su trukdyti jai kreiptis į teismą. Be to, nacionaliniuose teisės aktuose turi būti užtikrinama, kad bendravimas internetu nesukels grėsmės tinkamai procese naudojamų neskelbtinų duomenų apsaugai.

Išsamios informacijos apie jums aktualią valstybių narių teisinę aplinką rasite spustelėję vieną iš vėliavėlių dešinėje.

Paskutinis naujinimas: 27/04/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.