Publikace Evropské soudní sítě

V zájmu účinnějšího využívání unijních nástrojů vypracovala síť i četné průvodce pro občany a právní odborníky. V průvodcích, vydávaných ve všech jazycích Unie, najdete užitečné informace. Lze je stáhnout na stránkách sítě, která je součástí Portálu evropské e-justice, nebo na stránkách EU Bookshop (průvodce vydané v roce 2014 a později).

Publikace Evropské soudní sítě

Průvodce pro občany

Průvodce pro příslušníky právnických profesí

Průvodci občana přeshraničními občanskými soudními spory v Evropské unii PDF (718 Kb) cs

Justiční spolupráce v občanských věcech v Evropské unii PDF (1241 Kb) cs

Příručka pro uživatele k Evropskému řízení o drobných nárocích PDF (756 Kb) cs

Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II (2004) PDF (731 KB) cs


Praktický průvodce pro uplatňování nařízení Brusel IIa (2014) PDF (970 Kb) cs


Praktická příručka pro používání evropského řízení o drobných nárocích PDF (1081 Kb) cs


Praktický průvodce pro uplatňování nařízení o evropském platebním rozkazu PDF (4361 Kb) cs


Používání videokonferencí při dokazování v občanských a obchodních věcech podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 PDF (600 Kb) cs


Praktický průvodce pro uplatňování Nařízení o evropském exekučním titulu PDF (1089 Kb) cs


Praktický průvodce pro používání nařízení o dokazování PDF (289 Kb) cs

Ostatní publikace týkající se justiční spolupráce v občanských věcech

Sbírka právních předpisů Evropské unie pro oblast soudní spolupráce v občanských a obchodních záležitostech PDF (8821 Kb) cs

Elektronická kniha Evropské rady Občanské právo – Evropská justiční spolupráce

Pokyny pro správnou praxi na základě Haagské úmluvy ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí - Mediace PDF (847 Kb) cs

Problémy postupů týkajících se adopce v Evropě: jak nejlépe zajistit zájmy dítěte PDF (4876 Kb) en

Praktická příručka pro pracovníky zabývající se věcmi podle úmluvy z roku 2007 o výživném na dět

Důvodová zpráva týkající se Haagského protokolu ze dne 23. Listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti

Praktická příručka - Příslušnost a rozhodné právo v mezinárodních sporech mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Propagační materiál

Plakát sítě PDF (157 Kb) cs (k distribuci)

Poslední aktualizace: 15/06/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.