Εκδόσεις του ΕΔΔ

Για να ενισχυθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των νομικών πράξεων της Ένωσης, το δίκτυο έχει εκπονήσει οδηγούς που απευθύνονται σε πολίτες και επαγγελματίες του κλάδου. Στους εν λόγω οδηγούς, που διατίθενται στις γλώσσες της Ένωσης, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που μπορείτε να τηλεφορτώσετε από τη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (στο τμήμα: ΕΔΔ για αστικές υποθέσεις) ή από το EU Bookshop (εφόσον δημοσιεύτηκαν από το 2014).

Εκδόσεις του ΕΔΔ

Οδηγοί για τους πολίτες

Οδηγοί για τους επαγγελματίες

Οδηγό του πολίτη για τις διασυνοριακές αστικές διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση PDF (726 Kb) el

Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση PDF (1223 Kb) el

Οδηγός χρηστών για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών PDF (787 Kb) el

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ (2004) PDF (1639 KB) el


Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα (2014) PDF (1639 KB) el


Πρακτικός Οδηγός για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Μικροδιαφορών PDF (1354 Kb) el


Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπ ιση διαδικασί ας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής PDF (5812 Kb) el


Χρήση των τηλεσυνδιασκέψεων για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 PDF (538 Kb) el


πρακτικοσ οδηγοσ για την εφαρμογη του κανονισμου για τον ευρωπαϊκο εκτελεστο τιτλο PDF (1176 Kb) el


Πρακτικοσ οδηγοσ για την εφαρμογη του κανονισμου σχετικα με τη διεξαγωγη αποδειξεων PDF (330 Kb) el

Άλλες σημαντικές δημοσιεύσεις στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις

Συλλογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις PDF (9342 Kb) el

Ηλεκτρονικό βιβλίο του Ευρωπαϊκό Συμβουλίου για το αστικό δίκαιο - ευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία

Οδηγός ορθής πρακτικής δυνάμει της Σύμβασης της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών - Διαμεσολάβηση PDF (1016 Kb) el

Προβλήματα στις διαδικασίες υιοθεσίας στην Ευρώπη: εξασφάλιση του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού PDF (4876 Kb) en

Πρακτικού εγχειριδίου για υπαλλήλους αρμόδιους για υποθέσεις διατροφής στο πλαίσιο της σύμβασης για τη διατροφή παιδιών του 2007

Επεξηγηματική έκθεση για το πρωτόκολλο της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής

Πρακτικος οδηγος - Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο σε διεθνείς διαφορές μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη

Διαφημιστικό υλικό

Αφίσα ΕΔΔ PDF (165 Kb) el (έτοιμη για διάθεση)

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2016

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.