Euroopan oikeudellisen verkoston julkaisut

Edistääkseen unionin säädösten tehokasta soveltamista verkosto on myös tuottanut kansalaisten ja oikeusalan toimijoiden käyttöön erilaisia oppaita. Oppaat tarjoavat hyödyllistä tietoa unionin kielillä. Niitä voi ladata verkoston kautta Euroopan oikeusportaalista tai EU Bookshopista (vuodesta 2014 alkaen julkaistut oppaat).

Euroopan oikeudellisen verkoston julkaisut

Kansalaisen oppaat

Oikeusalan toimijoiden oppaat

Oman maan rajat ylittävät riitaasiat Euroopan unionissa PDF (714 Kb) fi

Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla Euroopan unionissa PDF (1082 Kb) fi

Käyttäjän opas Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely PDF (845 Kb) fi

Käsikirja uuden Bryssel II -asetuksen soveltamista varten (2004) PDF (735 KB) fi


Käytännön opas Brussels IIa -asetuksen soveltamiseen (2014) PDF (735 KB) fi


Käsikirja eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn käyttöä varten PDF (1304 Kb) fi


Käsikirja eurooppalaisesta maksamismääräyksestä annetun asetuksen soveltamista varten PDF (5812 Kb) fi


Videoneuvottelun käyttö todisteiden saamiseksi siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 28 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 mukaisesti PDF (1886 Kb) fi


Käsikirja Eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta annetun asetuksen soveltamista varten PDF (1127 Kb) fi


Käsikirja todisteiden vastaanottamisesta annetun asetuksen soveltamista varten PDF (212 Kb) fi

Muita siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävän yhteistyön kannalta hyödyllisiä julkaisuja

Kokoelma siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä PDF (8018 Kb) fi

Yksityisoikeus – Euroopan oikeudellinen yhteistyö (Euroopan unionin neuvoston laatima sähkökirja)

Hyvien toimintatapojen opas Kansainvälisestä lapsikaappauksesta Haagissa 25 päivänä lokakuuta 1980 tehty yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus PDF (866 Kb) fi

Challenges in adoption procedures in Europe: Ensuring the best interests of the child PDF (4876 Kb) en

Lasten elatusavusta vuonna 2007 tehtyä yleissopimusta koskevan virkailijan käsikirjan

Haagin pöytäkirja elatusvelvollisuuteen sovellettavasta laista (23.11.2007) – selitysmuistio

Käytännön opas - Tuomioistuimen toimivalta ja sovellettava laki kansainvälisissä kiistoissa työnantajan ja työntekijän välillä

Esitteet

Euroopan oikeudellisen verkoston juliste PDF (163 Kb) fi (jaettavaksi)

Päivitetty viimeksi: 15/06/2016

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.