Euroopan oikeudellisen verkoston julkaisut

EU:n kansalaisille ja oikeusalan ammattilaisille tarkoitettuja asiakirjoja ja oppaita Euroopan oikeudelliseen verkostoon (siviili- ja kauppaoikeus) liittyvistä aiheista

Edistääkseen unionin säädösten tehokasta soveltamista verkosto on myös tuottanut kansalaisten ja oikeusalan toimijoiden käyttöön erilaisia oppaita. Oppaat tarjoavat hyödyllistä tietoa unionin kielillä. Niitä voi ladata verkoston kautta Euroopan oikeusportaalista tai EU Bookshopista (vuodesta 2014 alkaen julkaistut oppaat).

Keskeiset asiakirjat

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta (2001/470/EY) (konsolidoitu toisinto)

Komission kertomus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston toiminnasta (COM(2016) 129 final)

Vuonna 2014 laadittu arviointi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston toiminnasta (englanniksi)

Neuvoston päätelmät – Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

EU:n oikeuskomissaari Věra Jourován puhe Euroopan oikeudellisen verkoston (siviili- ja kauppaoikeus) vuosikokouksessa 1.2.2017: Euroopan oikeudellisen verkoston vahvistaminen PDF (214 Kb) en

Valmisteluasiakirja perhesovittelusta (marraskuu 2013) PDF (400 Kb) en

Hyvät tiedonkeruukäytännöt PDF (619 KB) EN

Euroopan oikeudellisen verkoston julkaisut

Kansalaisen oppaat

Oikeusalan toimijoiden oppaat

Oman maan rajat ylittävät riitaasiat Euroopan unionissa PDF (714 Kb) fi

Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla Euroopan unionissa PDF (1082 Kb) fi

Käyttäjän opas Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely PDF (1833 KB) fi

Käsikirja uuden Bryssel II -asetuksen soveltamista varten (2004) PDF (735 KB) fi

Kansalaisen opas : EU:n säännöt helpottavat kansainvälisiä perintöasioita

Käytännön opas Brussels IIa -asetuksen soveltamiseen (2014) PDF (951 Kb) fi

Rajatylittävä velkojen perintä helpottuu EU:ssa

Käsikirja eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn käyttöä varten PDF (2095 KB) fi


Käsikirja eurooppalaisesta maksamismääräyksestä annetun asetuksen soveltamista varten PDF (5812 Kb) fi

Oppaassa ei ole otettu huomioon kahta muutosta, jotka tulivat voimaan 14. heinäkuuta 2017. Ensimmäisellä muutoksella lisätään mahdollisuus jatkaa menettelyä siinä tapauksessa, että on annettu vastine eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 mukaisesti. Toisella muutoksella laajennetaan eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn soveltamisala kattamaan vaateet, joiden arvo on enintään 5 000 euroa.

Lisätietoja tästä on asetuksen 17 artiklan uudessa tekstissä sekä asetuksen (EY) N:o 861/2007 2 artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2015/2421.


Videoneuvottelun käyttö todisteiden saamiseksi siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 28 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 mukaisesti PDF (1886 Kb) fi


Käsikirja Eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta annetun asetuksen soveltamista varten PDF (1127 Kb) fi


Käsikirja todisteiden vastaanottamisesta annetun asetuksen soveltamista varten PDF (212 Kb) fi


Käytännön opas - Tuomioistuimen toimivalta ja sovellettava laki kansainvälisissä kiistoissa työnantajan ja työntekijän välillä (2020) PDF (548 Kb) en


Ohjeet toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteiden käyttämistä varten


Käytännön opas - Tuomioistuimen toimivalta ja sovellettava laki kansainvälisissä kuluttajasopimuksissa

Muita siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävän yhteistyön kannalta hyödyllisiä julkaisuja

Kokoelma siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä - Vuoden 2018 laitos

Kokoelma siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä - vuoden 2017 painoksen täydennysosa

Kokoelma siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä - Vuoden 2017 laitos

Yksityisoikeus – Euroopan oikeudellinen yhteistyö (Euroopan unionin neuvoston laatima sähkökirja)

Hyvien toimintatapojen opas Kansainvälisestä lapsikaappauksesta Haagissa 25 päivänä lokakuuta 1980 tehty yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus PDF (866 Kb) fi

Challenges in adoption procedures in Europe: Ensuring the best interests of the child PDF (4876 Kb) en

Lasten elatusavusta vuonna 2007 tehtyä yleissopimusta koskevan virkailijan käsikirjan

Haagin pöytäkirja elatusvelvollisuuteen sovellettavasta laista (23.11.2007) – selitysmuistio

Esitteet

Euroopan oikeudellisen verkoston juliste PDF (163 Kb) fi (jaettavaksi)

Leaflet – Need help in a cross-border case? PDF (740 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 05/01/2022

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.