EIH-kiadványok

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat témaköreivel kapcsolatos dokumentumok és iránymutatások az uniós polgárok és a gyakorló szakemberek számára

Az uniós eszközök hatékonyabb alkalmazásának elősegítése érdekében a hálózat sokféle útmutatót készített polgároknak és gyakorló jogi szakembereknek egyaránt. Az Unió összes nyelvén elérhető útmutatók sok hasznos információt tartalmaznak, amelyeket az európai igazságügyi portál honlapjának „Polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat” aloldalán, vagy az EU Bookshopon keresztül lehet elérni (a 2014-ig kiadott anyagok esetében).

Kulcsfontosságú dokumentumok

A Tanács határozata (2001. május 28.) az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról polgári és kereskedelmi ügyekben (2001/470/EK) (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat tevékenységeiről (COM/2016/0129 final)

2014 Study (2014. évi tanulmány): Evaluation of the activities of the European Judicial Network in civil and commercial matters (A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat tevékenységeinek értékelése)

A Tanács következtetései a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózatról

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos 2017. február 1-i vitaindító beszéde az Európai Igazságügyi Hálózat megerősítéséről PDF (214 Kb) en

Munkadokumentum a családjogi közvetítői eljárásról (2013. november) PDF (400 Kb) en

Az Európai Igazságügyi Hálózat bevált adatgyűjtési módszerei PDF (619 KB) EN

EIH-kiadványok

Útmutatók polgárok részére

Útmutatók gyakorló jogi szakemberek részére

az Európai Unión belüli, határon átnyúló polgári peres ljárásokról szóló lakossági útmutatóhoz PDF (717 Kb) hu

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül PDF (1114 Kb) hu

Felhasználói útmutató a kis értékű követelések európai eljárásához PDF (1852 KB) hu

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához (2004) PDF (1003 Kb) hu

Útmutató a polgároknak : hogyan egyszerűsítik az európai uniós szabályok a nemzetközi öröklést?

Útmutató a Brüsszel IIa. rendelet alkalmazásához (2014) PDF (3070 Kb) hu

A követelésbehajtás megkönnyítése az uniós határokon átnyúló ügyekben

Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához PDF (2106 KB) hu


Gyakorlati útmutató az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához PDF (4366 Kb) hu

Felhívjuk figyelmét, hogy az útmutató nem tükrözi a 2017. július 14-én hatályba lépett két módosítást. Az első módosítás létrehozza az eljárás folytatásának lehetőségét abban az esetben, ha a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet szabályaival összhangban ellentmondást nyújtanak be. A második módosítás kiterjeszti a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazását a legfeljebb 5 000 EUR értékű követelésekre.

Az ezzel kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a rendelet 17. cikkének új szövegét, valamint az (EU) 2015/2421 rendelettel módosított 861/2007/EK rendelet 2. cikkét.


A videokonferencia bizonyításfelvételre történő alkalmazása polgári és kereskedelmi ügyekben a 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet alapján PDF (735 Kb) hu


Gyakorlati Útmutató Az Európai Végrehajtható Okiratról Szóló Rendelet Alkalmazásához PDF (1136 Kb) hu


Gyakorlati útmutató a bizonyításfelvételről szóló rendelet alkalmazásához PDF (280 Kb) hu


Gyakorlati útmutató - Joghatóság és alkalmazandó jog a munkáltatók és a munkavállalók közötti nemzetközi jogvitákban (2020) PDF (548 Kb) en


Útmutató a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet mellékleteinek használatához


Gyakorlati útmutató - Joghatóság és alkalmazandó jog a nemzetközi fogyasztói szerződések esetében

A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területe szempontjából releváns egyéb kiadványok

A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott vonatkozó európai uniós jogszabályok gyűjteményeigazságügyi - 2018. évi kiadás

A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott gyűjteményeigazságügyi együttműködésre vonatkozó európai uniós jogszabályok gyűjteménye - Kiegészítés a 2017. évi kiadáshoz

A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó európai uniós jogszabályok gyűjteménye - 2017. évi kiadás

Európai Tanács Polgári jogi e-könyv – Európai Igazságügyi Együttműködés

Bevált gyakorlatról szóló útmutató a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezmény alapján - Közvetítés PDF (915 Kb) hu

Kihívások az európai örökbefogadási eljárásokban: A gyermek mindenek felett álló érdekének biztosítása PDF (4876 Kb) en

A 2007-es gyermekvédelmi egyezményre vonatkozó gyakorlati kézikönyv

Magyarázó jelentés a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 2007. november 23-i hágai jegyzőkönyvről

Promóciós anyagok

Európai Igazságügyi Hálózat plakát PDF (175 Kb) hu (terjesztésre rendelkezésre áll)

Leaflet – Need help in a cross-border case? PDF (740 Kb) en

Utolsó frissítés: 05/01/2022

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.