Europos teisminio tinklo leidiniai

Siekdamas stiprinti veiksmingą Sąjungos teisės aktų taikymą, tinklas taip pat parengė įvairių vadovų piliečiams ir praktikuojantiems teisininkams. Šiuose Sąjungos kalbomis pateikiamuose vadovuose rasite naudingos informacijos, kurią galima parsisiųsti iš civilinių bylų ETT puslapio Europos e. teisingumo portale arba iš svetainės „EU Bookshop“ (nuo 2014 m. paskelbtus leidinius).

Europos teisminio tinklo leidiniai

Vadovai piliečiams

Vadovai praktikuojantiems teisininkams

Tarpvalstybinio civilinio proceso Europos Sąjungoje gairės piliečiams PDF (717 Kb) lt

Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose Europos Sąjungoje PDF (1113 Kb) lt

Naudotojo vadovas kaip taikyti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą PDF (752 KB) lt

Praktinis vadovas kaip taikyti naująjį Briuselio II reglamentą (2004) PDF (906 Kb) lt


Reglamento „Briuselis IIa“ taikymo praktinis vadovas (2014) PDF (954 Kb) lt


Praktinis vadovas kaip taikyti nagrinėjimo procedūrą PDF (1303 Kb) lt


Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas PDF (4342 Kb) lt


Vaizdo konferencijų naudojimas įrodymams civilinėse ir komercinėse bylose rinkti pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 PDF (526 Kb) lt


Reglamento dėl europos vykdomojo rašto taikymo praktinis vadovas PDF (1112 Kb) lt


Reglamento dėl įrodymų rinkimo taikymo praktikos vadovas PDF (295 Kb) lt

Kiti leidiniai, susiję su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose

Teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose Europos Sąjungos įstatymų rinkinys PDF (8741 Kb) lt

Europos Sąjungos Tarybos e. knyga „Civilinė teisė. Europos teisminis bendradarbiavimas“

Gerosios patirties vadovas pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų - Taikinamasis tarpininkavimas PDF (834 Kb) lt

Įvaikinimo procedūrų Europoje iššūkiai. Vaiko interesų užtikrinimas PDF (4876 Kb) en

Praktinis vadovas specialistams, dirbantiems pagal 2007 m. Hagos konvenciją dėl vaikų išlaikymo išmokų

Aiškinamasis pranešimas dėl 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos protokolo dėl išlaikymo prievolėms taikytinos teisės

Praktinis vadovas - Tarptautiniuose darbuotojo ir darbdavio ginčuose galiojančios jurisdikcijos taisyklės ir taikytina teisė

Reklaminė medžiaga

ETT plakatas PDF (172 Kb) lt (parengta platinimui)

Paskutinis naujinimas: 15/06/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.