Pubblikazzjonijiet tan-NĠE

Biex issaħħaħ l-applikazzjoni effiċjenti tal-istrumenti tal-Unjoni, in-Netwerk ipproduċa firxa wiesgħa ta’ gwidi għaċ-ċittadini u l-prattikanti. F’dawn il-gwidi, disponibbli fil-lingwi tal-Unjoni, se ssib informazzjoni utli li tista’ titniżżel mit-taqsima NĠE-ċivili tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika jew fl-EU Bookshop (għal dawk ippubblikati mill-2014 'l hawn).

Pubblikazzjonijiet tan-NĠE

Gwidi għaċ-ċittadini

Gwidi għall-prattikanti

Gwida għaċ - Ċittadini dwar il-Litigazzjoni Ċivili Transkonfinali fl-Unjoni Ewropea PDF (725 Kb) mt

Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili fl-Unjoni Ewropea PDF (1110 Kb) mt

GWIDA għall-UTENTI għall-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar PDF (763 Kb) mt

Practice Guide for the application of the new Brussels II Regulation (2004) PDF (1588 Kb) en


Gwida Prattika għall-applikazzjoni tar-Regolament Brussell IIa (2014) PDF (4958 Kb) mt


Gwida ta’ Prattika għall-Applikazzjoni tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar PDF (1220 Kb) mt


Gwida ta' Prattika għall-app likazzjoni tar-Regolament dwar l-Ordni ta’ Ħlas Ewropea PDF (5806 Kb) mt


L-użu tal-vidjokonferenzi biex tinkiseb xhieda f'materji ċivili u kummerċjali skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001 PDF (1881 Kb) mt


Gwida ta’ prattika ghall-applikazzjoni tar-Regolament dwar l-ordni Ewropew ta’ Infurzar PDF (1137 Kb) mt


Gwida għall-prattika għall-applikazzoni tar-regolament dwar il-kumpilazzjoni ta’ xhieda PDF (308 Kb) mt

Pubblikazzjonijiet relevanti oħra fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja ċivili

Ġabra tal-Leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Ċivili u Kummerċjali PDF (7253 Kb) mt

Ktieb elettroniku tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar il-Liġi Ċivili – Kooperazzjoni Ġudizzjarja Ewropea

Gwida għal prattika tajba skont il-Konvenzjoni tal - Aja tal-25 ta’ Ottubru 1980 dwar l-Aspetti Ċivili ta’ Sekwestru Internazzjonali ta’ Minuri - Medjazzjoni PDF (898 Kb) mt

Challenges in adoption procedures in Europe: Ensuring the best interests of the child PDF (4876 Kb) en

Manwal Prattiku għal dawk li jaħdmu fuq il-każjiet fil-qafas tal-Appoġġ għat-Tfal 2007

Rapport ta' Spjegazzjoni dwar il-Protokoll tal-Aja tat-23 ta' Novembru 2007 dwar il-Liġi Applikabbli għall-Obbligi ta' Manteniment

Gwida prattika - Il-ġurisdizzjoni u d-dritt applikabbli fit-tilwim internazzjonali bejn impjegat u impjegatur

Materjal promozzjonali

Powster tan-NĠE PDF (158 Kb) mt (disponibbli biex jitqassam)

L-aħħar aġġornament: 15/06/2016

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.