EJN-publicaties

Om de efficiënte toepassing van Unie-instrumenten te versterken, heeft het netwerk ook een breed scala aan gidsen voor burgers en beroepsbeoefenaren opgesteld. In deze gidsen, die beschikbaar zijn in de officiële talen van de Unie, vindt u nuttige informatie die kan worden gedownload onder EJN-civiel op het Europees e-justitieportaal of vanuit de EU Bookshop (voor vanaf 2014 gepubliceerde gidsen).

EJN-publicaties

Gidsen voor de burger

Gidsen voor beoefenaren van juridische beroepen

Grensoverschrij-dende burgerlijke geschillen in de Europese Unie – Leidraad voor de burger PDF (719 Kb) nl

Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken in de Europese Unie PDF (1103 Kb) nl

Gebruikershandleiding bij de Europese procedure voor geringe vorderingen PDF (753 Kb) nl

Vademecum voor de toepassing van de nieuwe verordening “Brussel II” (2004) PDF (1601 Kb) nl


Praktijkgids voor de toepassing van de verordening Brussel IIbis (2014) PDF (1059 Kb) nl


Praktische handleiding voor de toepassing van de Europese procedure voor geringe vorderingen PDF (1294 Kb) nl


Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure PDF (4356 Kb) nl


Gebruik van videoconferenties om bewijs te verkrijgen in burgerlijke en handelszaken krachtens Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 PDF (734 Kb) nl


Praktische handleiding voor de Toepassing van de Verordening betreffende de Europese Executoriale Titel PDF (1138 Kb) nl


Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening betreffende bewijsverkrijging PDF (218 Kb) nl

Andere relevante publicaties op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken

Overzicht van de wetgeving van de Europese Unie inzake justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken PDF (8492 Kb) nl

E-book van de Raad van de Europese Unie over burgerlijk recht – Europese justitiële samenwerking

Gids voor goede praktijken onder het Haagse Verdrag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen - Bemiddeling PDF (807 Kb) nl

Uitdagingen in adoptieprocedures in Europa: bescherming van de belangen van het kind PDF (4876 Kb) en

Vademecum met praktische informatie en aanbevelingen voor dossierbeheerders betreffende het Haagse Verdrag van 2007 inzake levensonderhoud voor kinderen

Toelichtend verslag over het Protocol van Den Haag van 23 november 2007 inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen

Praktische handleiding - Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht in internationale geschillen tussen de werknemer en de werkgever

Promotiemateriaal

EJN-poster  PDF (163 Kb) nl(beschikbaar voor verspreiding)

Laatste update: 15/06/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.