Publikacje Europejskiej Sieci Sądowej

Aby wspomóc proces skutecznego stosowania unijnych instrumentów prawnych, sieć opracowała też szeroki wybór przewodników dla ogółu obywateli i prawników praktyków. Przewodniki, dostępne w językach urzędowych Unii, zawierają przydatne informacje, które można pobrać ze strony internetowej europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” lub w serwisie „EU Bookshop” (w przypadku publikacji wydanych po 2014 r.)

Publikacje Europejskiej Sieci Sądowej

Przewodniki dla ogółu obywateli

Przewodniki dla prawników praktyków

Poradnik dla obywateli będących stroną sporów transgranicznych w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej PDF (738 Kb) pl

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej PDF (1141 Kb) pl

Przewodnik dla osób korzystających z Europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń PDF (768 Kb) pl

Praktyczny Przewodnik dotyczący stosowania nowego II rozporządzenia brukselskiego (2004) PDF (770 Kb) pl


Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania rozporządzenia Bruksela II bis (2014) PDF (1076 Kb) pl


Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania w sprawie drobnych roszczeń PDF (1337 Kb) pl


Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego nakazu zapłaty PDF (5817 Kb) pl


Wykorzystanie wideokonferencji do przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. PDF (1810 Kb) pl


Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego PDF (1141 Kb) pl


Przewodnik w sprawie stosowania rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów PDF (308 Kb) pl

Inne publikacje istotne w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych

Zbiór prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie współpracy w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego PDF (8913 Kb) pl

E- book Rady Europejskiej: „Prawo cywilne – europejska współpraca sądowa”

Przewodnik dobrych praktyk w ramach konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę - Mediacja PDF (897 Kb) pl

Wyzwania w dziedzinie procedur adopcyjnych w Europie: zapewnienie ochrony najlepszych interesów dziecka PDF (4876 Kb) en

Praktycznego podręcznika dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw na mocy konwencji z 2007 r. o dochodzeniu alimentów

Sprawozdanie wyjaśniające do Protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych

Praktyczny przewodnik - Jurysdykcja i prawo właściwe w sporach międzynarodowych między pracownikiem a pracodawcą

Materiały promocyjne

Plakat europejskiej sieci sądowej PDF (163 Kb) pl (udostępniony do rozpowszechniania)

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2016

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.