Publicațiile RJE

Pentru a consolida aplicarea eficace a instrumentelor Uniunii, rețeaua a elaborat, de asemenea, un număr mare de ghiduri destinate cetățenilor și practicienilor. În aceste ghiduri, disponibile în limbile Uniunii, veți găsi informații utile care pot fi descărcate în secțiunea RJE în materie civilă de pe portalul european e-justiție sau de pe site-ul EU Bookshop (pentru cele publicate începând din 2014).

Publicațiile RJE

Ghiduri pentru cetățeni

Ghiduri pentru practicieni

Ghidul cetățeanului privind litigiile civile transfrontaliere în Uniunea Europeană PDF (719 Kb) ro

Cooperarea judiciară în materie civilă în Uniunea Europeană PDF (1148 Kb) ro

Ghid de utilizare a procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă PDF (757 Kb) ro

Practice Guide for the application of the new Brussels II Regulation (2004) PDF (1588 Kb) en


Ghid practic pentru aplicarea Regulamentului Bruxelles IIa (2014) PDF (1076 Kb) ro


Ghid practic privind aplicarea procedurii cu valoare redusă PDF (1311 Kb) ro


Ghid practic de aplicare a Regulamentului privind procedura europeană de somație de plată PDF (4384 Kb) ro


Utilizarea metodei videoconferințelor pentru obținerea de probe în materie civilă și comercială în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 PDF (1833 Kb) ro


Ghid practic pentru aplicarea regulamentului privind titlul executoriu european PDF (843 Kb) ro


• Practice guide for the application of the Regulation on the Taking of Evidence PDF (74 Kb) en

Alte publicații relevante în domeniul cooperării judiciare în materie civilă

Culegere de legislaţie a Uniunii Europene referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială PDF (7504 Kb) ro

Drept civil. Cooperarea judiciară europeană (carte electronică redactată de Consiliul Uniunii Europene)

Ghid de bune practici în temeiul Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii - Medierea PDF (868 Kb) ro

Provocările procedurilor de adopție în Europa: asigurarea respectării interesului superior al copilului PDF (4876 Kb) en

Manual practic pentru responsabilii de dosare referitor la Convenția din 2007 privind obținerea pensiei de întreținere pentru copii

Raport explicativ referitor la Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor de întreținere

Ghid practic - Competența judiciară și legea aplicabilă în cadrul litigiilor internaționale între angajator și angajat

Materiale promoționale

Poster RJE PDF (156 Kb) ro (disponibil pentru diseminare)

Ultima actualizare: 15/06/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.