Tneħħija legali tal-minuri

L-esperjenza turi li f'ħafna każijiet, it-tneħħija abbużiva jew iż-żamma ta' wild jirriżultaw min-nuqqas ta' għarfien min-naħa tal-hekk imsejjaħ ġenitur sekwestranti. Normalment il-ġenituri ma jkunux jafu dwar il-kundizzjonijiet li fihom jistgħu jaqsmu l-fruntieri bit-tfal taghom jew il-passi li għandhom jieħdu meta jsiefru bil-wild tagħhom b'mod legali.

Sabiex tikseb tagħrif speċifiku għall-pajjiż, maħsub biex jgħin lill-ġenituri jkunu jafu dwar iċ-ċirkolazzjoni libera bit-tfal tagħhom b'mod legali, jekk jogħġbok agħżel waħda mill-bandieri li jidhru fuq in-naħa tal-lemin.

L-aħħar aġġornament: 27/04/2016

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.