Rechtmatige overbrenging van het kind

De ervaring leert dat de verkeerde overbrenging of het niet terugbrengen (het vasthouden van) een kind in veel gevallen het gevolg is van een gebrek aan kennis bij de zogenaamde ontvoerende ouder. Meestal weten ouders niet onder welke voorwaarden ze met hun kinderen grenzen mogen oversteken of welke stappen ze moeten nemen om met hun kind op rechtmatige wijze naar het buitenland te reizen.

Klik op een van de vlaggen aan de rechterzijde voor gedetailleerde informatie per land over hoe ouders op rechtmatige wijze met hun kinderen kunnen reizen.

Laatste update: 27/04/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.