Legalne wywiezienie dziecka

Doświadczenie pokazuje, że w wielu przypadkach bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka wynika z niewiedzy po stronie tzw. uprowadzającego rodzica. Rodzice zwykle nie wiedzą na jakich warunkach mogą przekraczać granice z dziećmi lub jakie kroki powinni podjąć, aby udać się z dzieckiem za granicę w sposób zgodny z prawem.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych krajów, opracowane po to, by ułatwić rodzicom zdobywanie wiedzy na temat korzystania ze swobody przemieszczania się z dziećmi zgodnie z prawem, należy wybrać jedną z flag znajdujących się po prawej stronie ekranu.

Ostatnia aktualizacja: 27/04/2016

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.