Oprávnené presťahovanie dieťaťa

Skúsenosti ukazujú, že v mnohých prípadoch je neoprávnené premiestnenie alebo nevrátenie (zadržiavanie) dieťaťa dôsledkom nevedomosti rodiča, tzv. únoscu dieťaťa. Rodičia zvyčajne nepoznajú podmienky, za ktorých sa môžu pohybovať cez hranice so svojimi deťmi, resp. kroky, ktoré by mali vykonať, aby mohli zákonným spôsobom cestovať so svojím dieťaťom do zahraničia.

Ak potrebujete získať podrobné informácie podľa jednotlivých krajín, určené na pomoc rodičom, aby vedeli, ako sa môžu voľne pohybovať so svojimi deťmi zákonným spôsobom, zvoľte si jednu z vlajok na pravej strane.

Posledná aktualizácia: 27/04/2016

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.