Lagenlig utlandsflytt med barn

Erfarenheten visar att det ofta är okunskap hos den "bortförande föräldern" som ligger bakom olovliga bortföranden av barn eller situationer där barn inte återförs hem (kvarhållande). Ofta känner föräldrarna inte till villkoren för att kunna resa utomlands med sitt barn utan att bryta mot gällande regler.

Genom att klicka på flaggorna till höger får du landsspecifik information om hur föräldrar kan röra sig fritt med sina barn i enlighet med gällande regler.

Senaste uppdatering: 27/04/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.