Съжаляваме, но съдържанието на тази страница в момента се превежда.
Има информация обаче на следните езици:
Swipe to change

Право на ЕС

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Недискриминация въз основа на националност
Свобода на движение и пребиваване
Право на гласуване
Дипломатическа закрила
Право на петиция