Je nám líto, ale obsah této stránky se v současné době překládá.
Informace jsou však dostupné v těchto jazycích:
Swipe to change

Právo EU

členský stát:

Vybrat vše  |  Vymazat vše

Rok(y):

Vybrat vše  |  Vymazat vše

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Předmět:

Vybrat vše  |  Vymazat vše

Nediskriminace na základě státní příslušnosti
Svoboda pohybu a pobytu
Hlasovací práva
Diplomatická ochrana
Petiční právo