Šīs vietnes saturs tagad tiek tulkots. Paldies par sapratni.
Taču informācija ir pieejama šādā(-s) valodā(-s):
Swipe to change

ES tiesības

Dalībvalsts:

Atlasīt visu  |  Notīrīt visu

Gads(-i):

Atlasīt visu  |  Notīrīt visu

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Aizliegums diskriminēt valstspiederības dēļ
Pārvietošanās brīvība un uzturēšanās tiesības
Balsstiesības
Diplomātiskā aizsardzība
Tiesības iesniegt lūgumrakstu