Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar.
Det finns dock information på följande språk:
Swipe to change

EU-lagstiftning

Medlemsstat:

Välj allt  |  Rensa allt

År:

Välj allt  |  Rensa allt

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ämne:

Välj allt  |  Rensa allt

Icke-diskriminering på grund av nationalitet
Fri rörlighet och vistelse
Rösträtt
Diplomatiskt skydd
Rätten att göra framställningar