Insolvence

V případě, že máte peněžité pohledávky vůči společnosti, které hrozí konkurs, požíváte určitých forem ochrany.

Společnost Vám dluží peníze, ale zastavila platby, proto Vám nemůže zaplatit. V tomto případě zákon obecně nabízí dvě možnosti:

  • společnost je možné zachránit: v takovém případě na ni bude na základě soudního rozhodnutí uvalena nucená správa. Smyslem tohoto postupu je chránit společnost, udržet její činnost v chodu, zachovat pracovní místa a vypořádat závazky,
  • situace je tak vážná, že opravňuje k likvidaci společnosti, laicky řečeno konkurzu.

Pro oba případy platí, že jakmile soud vydá rozhodnutí, věřitelé již nemohou proti společnosti postupovat jednotlivě. Smyslem této zásady je zajistit, aby všichni věřitelé byli ve stejném postavení, a chránit majetek dlužníka. Abyste dostali zaplaceno, musíte nyní prokázat svůj nárok osobě - obecně známé jako insolvenční správce nebo likvidátor -, která odpovídá za reorganizaci či likvidaci majetku dlužníka.

Nařízení o úpadkovém řízení bylo přijato s cílem ztížit dlužníkovi možnost vyhnout se zaplacení svých dluhů převodem aktiv z jednoho členského státu do druhého.

Pro získání podrobných informací prosím zvolte jednu z vlaječek na pravé straně.

Poslední aktualizace: 10/11/2014

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.