Nemokumas

Jeigu turite piniginį reikalavimą įmonei, kuri patiria bankrotą, jums suteikiama tam tikrų formų apsauga.

Įmonė jums yra skolinga, tačiau nutraukė mokėjimus ir todėl negali jums sumokėti. Paprastai teisės aktuose tokiu atveju yra numatytos dvi galimybės:

  • Įmonė gali būti išgelbėta; šiuo atveju teismo sprendimu jai paskiriamas administravimas. Šios procedūros tikslas – apsaugoti įmonę, užtikrinti jos tolesnę veiklą, išlaikyti darbo vietas ir sureguliuoti jos finansinius įsipareigojimus; arba
  • padėtis yra tokia rimta, kad pagrindžiamas įmonės likvidavimas arba, kasdienėje kalboje – bankrotas.

Abiem atvejais, kai tik teismas priima sprendimą, kreditoriai nebegali įmonei iškelti atskirų bylų. Taikant šį principą siekiama užtikrinti, kad visiems kreditoriams būtų sudarytos vienodos sąlygos, ir apsaugoti skolininko turtą. Po to, norėdami, kad jums būtų sumokėta, turite įrodyti savo reikalavimą asmeniui, kuris paprastai vadinamas administratoriumi arba likvidatoriumi ir kuris atsako už skolininko turto reorganizavimą arba likvidavimą.

Siekiant, kad skolininkui būtų daug sunkiau išvengti skolų mokėjimo perkeliant turtą iš vienos valstybės narės į kitą, buvo priimtas Reglamentas dėl bankroto bylų.

Norėdami gauti išsamios informacijos, pasirinkite vieną iš dešinėje pusėje nurodytų žymų.

Paskutinis naujinimas: 10/11/2014

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.