Insolventie

Wie een financiële aanspraak kan laten gelden jegens een door faillissement bedreigde onderneming, geniet bepaalde vormen van bescherming.

Een onderneming is u geld verschuldigd, maar staakt de betalingen. De wet voorziet in twee mogelijkheden:

  • de onderneming kan worden gered; zij wordt dan bij beslissing van de rechter onder het beheer van een curator geplaatst. Deze procedure heeft ten doel de onderneming te redden, het bedrijf gaande te houden, de werkgelegenheid te handhaven en de schulden af te wikkelen, of
  • de toestand is dermate ernstig dat de onderneming moet worden vereffend, wat voor de leek hetzelfde betekent als faillissement.

In beide gevallen kunnen de schuldeisers, zodra de rechter heeft beslist, niet langer individueel tegen de onderneming optreden. Doel hiervan is dat alle schuldeisers op gelijke voet komen te staan en dat de activa van de schuldenaar worden beschermd. Schuldvorderingen moeten nu geldend worden gemaakt jegens de zogeheten beheerder of vereffenaar, die belast is met de herschikking of vereffening van de activa van de schuldenaar.

Als effectieve preventie tegen schuldenaars die hun activa naar een andere lidstaat overbrengen om aan hun schuldeisers te ontkomen, is de Verordening betreffende insolventieprocedures vastgesteld.

Voor nadere informatie klikt u op een van de vlaggetjes rechts.

Laatste update: 10/11/2014

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.