Upadłość

Jeżeli ktoś ma roszczenia pieniężne wobec przedsiębiorstwa, które bankrutuje, przysługują mu pewne formy ochrony.

Przedsiębiorstwo jest winne komuś pieniądze, lecz zawiesiło płatności i nie może zwrócić długu. W takim przypadku prawo zasadniczo przewiduje dwie możliwości:

  • przedsiębiorstwo da się uratować – w tym przypadku nakazem sądu zacznie ono podlegać zarządowi; celem tej procedury jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa, utrzymanie jego działalności, zachowanie miejsc pracy i realizacja zobowiązań; albo
  • sytuacja jest na tyle poważna, że uzasadnia likwidację przedsiębiorstwa, co w języku potocznym określa się mianem upadłości.

W obu przypadkach po wydaniu przez sąd decyzji wierzyciele nie mogą wszczynać indywidualnego postępowania przeciwko przedsiębiorstwu. Zasada ta ma gwarantować jednakowe traktowanie wszystkich wierzycieli oraz ochronę majątku dłużnika. Aby odzyskać dług, należy udowodnić swoje roszczenie konkretnej osobie – zazwyczaj jest to zarządca lub likwidator – która jest odpowiedzialna za reorganizację lub likwidację majątku dłużnika.

Aby znacznie utrudnić dłużnikowi unikanie obowiązku spłacenia wierzytelności poprzez przenoszenie majątku z jednego państwa członkowskiego do innego, przyjęto rozporządzenie w sprawie postępowania upadłościowego.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji proszę wybrać jedną z flag umieszczonych po prawej stronie.

Ostatnia aktualizacja: 10/11/2014

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.