Insolvenţă

În cazul în care aveţi o creanţă pecuniară împotriva unei societăţi care riscă să dea faliment, vă bucuraţi de anumite forme de protecţie.

O societate vă datorează bani, dar a suspendat plăţile şi, prin urmare, nu vă poate plăti. În acest caz, legea prevede în general două posibilităţi:

  • fie societatea poate fi salvată; în acest caz, va fi pusă sub administrare prin hotărâre judecătorească. Scopul acestei proceduri este salvarea societăţii, menţinerea activităţii sale, păstrarea locurilor de muncă şi stabilirea pasivelor, sau
  • situaţia este suficient de gravă pentru a justifica lichidarea societăţii, adică, în limbaj comun, falimentul.

În ambele cazuri, de îndată ce instanţa s-a pronunţat, creditorii nu mai pot acţiona individual împotriva societăţii. Scopul acestui principiu este de a garanta că toţi creditorii se bucură de un tratament egal şi de a proteja bunurile debitorului. Pentru a fi plătiţi, trebuie să vă probaţi pretenţia în faţa persoanei - denumită în general administrator sau lichidator - care răspunde de reorganizarea sau lichidarea bunurilor debitorului.

Regulamentul privind procedurile de insolvenţă a fost adoptat pentru ca să fie şi mai greu pentru un debitor să evite plata datoriilor prin transferul unor bunuri dintr-un stat membru într-altul.

Pentru a obține informații detaliate, vă rugăm să selectați unul dintre steagurile care figurează în partea dreaptă.

Ultima actualizare: 10/11/2014

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.