Plačilna nesposobnost

Če uveljavljate denarno terjatev do podjetja, ki mu grozi stečaj, ste upravičeni do določenih oblik zaščite.

Podjetje vam dolguje denar, vendar je zaustavilo plačila in vam zato ne more plačati. Zakon v tem primeru na splošno predvideva dve možnosti:

  • podjetje je mogoče rešiti; v tem primeru bo podjetje s sodnim sklepom prepuščeno stečajnemu upravitelju. S tem postopkom naj bi rešili podjetje, zagotovili kontinuiteto poslovanja, ohranili delovna mesta in izpolnili sprejete finančne obveznosti.
  • zaradi resnosti položaja je upravičena likvidacija podjetja, kar pomeni, da gre podjetje – povedano po domače – v stečaj.

V obeh primerih upniki po sprejetju sklepa sodišča ne morejo več vložiti posamezne tožbe zoper podjetje. Tako naj bi zagotovili, da so vsi upniki enakopravni in je dolžnikovo premoženje zavarovano. Da bi vam bil dolg plačan, morate sedaj dokazati, da imate terjatev do osebe, tj. stečajnega ali likvidacijskega upravitelja, ki je odgovoren za prestrukturiranje ali likvidacijo dolžnikovega premoženja.

Da bi dolžnik premoženje še težje prenesel iz ene države članice v drugo in se tako izognil plačilu dolga, je bila sprejeta Uredba o postopkih v primeru insolventnosti.

Za podrobnejše informacije izberite eno od zastavic na desni strani zaslona.

Zadnja posodobitev: 10/11/2014

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.