Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Överväger du att ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande? I så fall bör du vara uppmärksam på eventuella domstolsavgifter. Genom att klicka på flaggorna i högerkanten får du mer information om avgifter, betalningssätt, åtgärder efter betalning m.m.

Senaste uppdatering: 01/10/2015

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.