Únosy dětí spáchané jedním z rodičů

Jste mezinárodní pár s jedním nebo více dětmi a rozcházíte se? Možná se chcete vrátit do své země původu a vzít své dítě s sebou. Pokud tak však učiníte bez souhlasu druhého rodiče nebo soudu (viz stránka Svěření dítěte do péče a právo na styk s dítětem, můžete se tím dopustit porušení zákona. Na této stránce se dozvíte, jak postupovat v souladu se zákonem a co dělat, pokud druhý rodič vaše dítě unese.

Jak pomáhají předpisy EU předcházet únosům dětí?

Za případ odpovídá soud v zemi, kde mělo dítě před únosem obvyklé bydliště, a to až do konečného uzavření věci. Toto opatření má odradit od únosu rodiče, kteří doufají, že by se ve své zemi dočkali příznivějšího rozsudku.

Jak může rodič získat své unesené dítě zpět?

Ve všech členských státech EU (s výjimkou Dánska) existují ústřední orgány, které rodičům, jejichž dítě se stalo obětí přeshraničního únosu, pomáhají. Je možné zahájit postup pro navrácení dítěte. V takovém případě musí soud o věci rozhodnout do šesti týdnů. Soud by měl dát dítěti příležitost, aby bylo během řízení vyslechnuto, není-li to nevhodné vzhledem k jeho věku či stupni vyspělosti.

Může soud v zemi, do níž bylo dítě uneseno, návrat dítěte zamítnout?

Soud v zemi, do níž bylo dítě uneseno, může proti navrácení dítěte vznést námitku pouze tehdy, hrozí-li vážné nebezpečí, že návrat by dítě vystavil fyzické nebo duševní újmě (čl. 13 písm. b) Haagské úmluvy z roku 1980). Návratu však nelze zabránit, pokud byla přijata dostatečná opatření na ochranu dítěte. Shledá-li soud, že by k návratu dítěte dojít nemělo, musí se obrátit na soud v zemi, z níž bylo dítě uneseno.

Soud země, z níž bylo dítě uneseno, poté přijme konečné rozhodnutí s přihlédnutím k důkazům a argumentům soudu druhé země. Soud musí rovněž vyslechnout dítě a oba rodiče.

Je rozhodnutí soudu automaticky vykonatelné?

Konečné rozhodnutí soudu v zemi původu je automaticky uznáno a je vykonatelné v jiné zemi EU, aniž by bylo třeba prohlášení vykonatelnosti (zrušení doložky vykonatelnosti), pokud soudce vystavil příslušné osvědčení.

Související internetové odkazy:

Poslední aktualizace: 04/05/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.