Szülő általi jogellenes gyermekelvitel

Önök nemzetközi pár gyermekekkel, akik most különválnak? Ön vissza kíván térni hazájába és gyermekét szeretné magával vinni. Ugyanakkor ha ezt a másik szülő vagy a bíróság jóváhagyása nélkül teszi, jogsértést követhet el.

Több megjelenítéseKevesebb megjelenítése

Tájékozódjon, hogy mi a jogszerű megoldás és mit tehet, ha gyermekét a másik szülő jogellenesen elvitte.

Hogyan segítik az uniós szabályok a szülő általi jogellenes gyermekelvitel megelőzését?

A joghatóság a gyermekrablási ügy befejeződéséig a gyermek – jogellenes elvitele előtti – szokásos tartózkodási helye szerinti ország bíróságait illeti meg. Ez elrettentő hatást gyakorolhat azokra a szülőkre, akik abban a reményben fontolgatják gyermekük jogellenes elvitelét, hogy a saját országuk bíróságai előtt rájuk nézve kedvezőbb ítélet születik.

Hogyan szerezheti vissza a szülő a másik szülő által jogellenesen elvitt gyermekét?

Dánia kivételével minden uniós országban működik egy központi hatóság, amely segítséget nyújt azon szülőknek, akiknek sérelmére határokon átnyúló jogellenes gyermekelvitelt követtek el. A gyermek visszavitele érdekében eljárás indítható. Ez esetben a bíróságnak hat héten belül döntenie kell az ügyben. A bíróságnak az eljárás során lehetőséget kell biztosítania a gyermek meghallgatására, kivéve, ha ez életkorára és érettségi fokára tekintettel indokolatlannak tűnik.

Megtilthatja-e a gyermek visszavitelét azon ország bírósága, ahová a gyermeket jogellenesen elvitték?

Azon ország bírósága, ahová a gyermeket jogellenesen elvitték, csak akkor tilthatja meg a gyermek visszavitelét, ha az a gyermeket testi vagy lelki károsodásnak tenné ki (az 1980. évi Hágai Egyezmény 13. cikkének b) pontja). A visszavitel azonban nem akadályozható meg, ha a gyermek védelme érdekében megfelelő intézkedéseket hoztak. Ha a bíróság a gyermek visszavitelét nem tartja indokoltnak, fel kell vennie a kapcsolatot azon ország bíróságával, ahonnan a gyermeket elvitték.

Ezt követően azon ország bírósága fog végleg dönteni az ügyben, ahonnan a gyermeket elvitték; a döntés során figyelembe veszi a másik bíróság indokolását és az általa összegyűjtött bizonyítékokat. A bírónak a gyermeket és a feleket is meg kell hallgatnia.

Automatikusan végrehajtható lesz-e a bíróság határozata?

A származási ország bíróságának végleges határozatát a másik uniós országban automatikusan, végrehajthatóvá nyilvánítás nélkül („az exequatur eltörlése”) elismerik és végrehajthatják, feltéve, hogy a bíró kiállította a megfelelő igazolást.

Kapcsolódó linkek:

Utolsó frissítés: 20/05/2019

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.