Tėvų vykdomas vaikų grobimas

Esate tarptautinė pora, turinti vieną ar daugiau vaikų ir dabar skiriatės? Tikėtina, kad norėsite grįžti į savo kilmės šalį kartu su vaiku. Tačiau jei tai padarysite be vaiko tėvo (motinos) arba teismo sutikimo (žr. skyrių apie Vaiko globą ir lankymo teises, galite pažeisti teisę. Išsiaiškinkite, koks yra teisėtas kelias ir ką daryti, jeigu jūsų vaiką pagrobė kitas iš tėvų.

Kaip ES teisės nuostatos padeda užkirsti kelią vaikų grobimui?

Pagrobimo bylą sprendžia teismas šalies, kurioje buvo vaiko įprastinė gyvenamoji vieta iki pagrobimo – jis išlieka kompetentingas iki pat pagrobimo bylos pabaigos. Taip nustatyta tam, kad tėvai negrobtų vaiko tikėdamiesi palankesnio sprendimo savo šalies teisme.

Kaip asmeniui, iš kurio pagrobtas vaikas, jį susigrąžinti?

Visose ES valstybėse narėse (išskyrus Daniją) yra centrinės institucijos, padedančios tėvams, nukentėjusiems nuo tarptautinio vaikų grobimo. Galima inicijuoti vaiko grąžinimo procesą. Tokiu atveju teismas turi per šešias savaites priimti sprendimą šiuo klausimu. Teismas turėtų suteikti vaikui galimybę pasisakyti byloje, nebent tai būtų netinkama dėl jo amžiaus ir brandos.

Ar tos šalies, į kurią išvežtas pagrobtas vaikas, teismas gali atsisakyti grąžinti vaiką?

Šalies, į kurią išvežtas pagrobtas vaikas, teismas gali nesutikti jį grąžinti tik tuomet, jei yra didelis pavojus, kad grąžinimas vaikui bus fiziškai ir psichologiškai žalingas (1980 m. Hagos konvencijos 13 straipsnio b punktas). Tačiau jei imtasi tinkamų priemonių vaikui apsaugoti, atsisakyti jį grąžinti negalima. Teismui nusprendus, kad vaikas neturėtų būti grąžintas, jis turi susisiekti su šalies, kurioje vaikas buvo pagrobtas, teismu.

Tada šalies, kurioje vaikas buvo pagrobtas, teismas, atsižvelgdamas į to kito teismo pateiktus įrodymus ir argumentus, sprendžia dėl galutinės bylos baigties. Teisėjas taip pat privalo išklausyti vaiką ir abi šalis.

Bus teismo sprendimas yra vykdytinas iš karto?

Jei teisėjas išduoda atitinkamą pažymėjimą, galutinis kilmės šalies teismo sprendimas iš karto pripažįstamas ir yra vykdytinas kitoje ES šalyje – atskirai prašyti pripažinti jį vykdytinu nebereikia (egzekvatūros panaikinimas).

Susijusios nuorodos

Paskutinis naujinimas: 04/05/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.