Geroji mokymo patirtis

Dėstytojams pateikiamos informacijos suvestinės, kuriose aprašoma geroji teisėjų ir prokurorų mokymo patirtis. Pateikiama įvairių sričių patirties – mokymo poreikių nustatymo, pačių mokymų ir jų vertinimo.

Rodyti daugiauRodyti mažiau

Informacijos suvestinės taip pat gali būti naudingos rengiant mokymus kitiems praktikuojantiems teisininkams (teismo pareigūnams, advokatams, notarams, teismo antstoliams ir tarpininkams).

Mokymo poreikių nustatymas

Naujoviška mokymo metodika

Naujoviškos mokymo programos ir mokymo planai

Mokymo priemonės, kuriomis skatinamas tinkamas ES teisės taikymas ir tarptautinis teisminis bendradarbiavimas

Dalyvių darbo per mokymus ir mokymo poveikio vertinimas

Europos lygmens seminaras „Gerosios patirties panaudojimas Europos teisininkų mokyme“

Perspektyvi, gera arba geriausia patirtis

Pateikiama įvairių sričių geros mokymo praktikos pavyzdžių:

  • mokymo poreikių nustatymo;
  • naujoviškų mokymo programų ir mokymo planų;
  • naujoviškos mokymo metodikos;
  • mokymo priemonių, kuriomis skatinamas tinkamas ES teisės taikymas ir tarptautinis teisminis bendradarbiavimas;
  • dalyvių darbo per mokymus ir mokymų poveikio vertinimo.

Šie pavyzdžiai surinkti vykdant Europos Parlamento 2012 m. pasiūlytą Europos teisėjų mokymo bandomąjį projektą, kurį Europos Komisija įgyvendino 2013–2014 m. Gerosios mokymo patirties tyrimą atliko Europos teisėjų mokymo tinklas (ETMT), o pavyzdžiai surinkti iš 23 mokymo įstaigų, kaip antai nacionalinių teisėjų mokymo įstaigų, Europos teisės akademijos (ERA), Europos viešojo administravimo instituto (EIPA) ir paties Europos teisėjų mokymo tinklo.

Kiekvienoje suvestinėje apžvelgiami svarbiausi patirties ypatumai, pateikiami mokymo įstaigos kontaktiniai duomenys ir kitos naudingos pastabos dėl patirties pritaikomumo kitose šalyse.

Mokymo poreikių nustatymas

Teismų praktikos analizė  PDF (254 KB) lt

Estija

Struktūrizuota procedūra mokymo poreikiams nustatyti  PDF (251 KB) lt

Rumunija

Mokymo trūkumų analizė  PDF (253 KB) lt

Belgija

Psichikos sveikatos specializuoto teismo mokymo visos programos vertinimas  PDF (255 KB) lt

Anglija ir Velsas

Mokymo regionuose poreikių nustatymas  PDF (253 KB) lt

Kroatija

Teisėjų ir prokurorų kompetencijos profilio sukūrimas  PDF (259 KB) lt

Lenkija

Koronerių mokymas  PDF (253 KB) lt

Anglija ir Velsas

Mokymo poreikių nustatymas ir poveikio vertinimas  PDF (254 KB) lt

Europos teisės akademija (ERA)

Individualių mokymosi poreikių nustatymas  PDF (269 KB) lt

Europos viešojo administravimo institutas (EVAI)

Dalyvavimo mokymuose vertinimas  PDF (252 KB) lt

Prancūzija

Naujoviškos mokymo programos ir mokymo planai

Išsamios ir į poreikius orientuotos metinės mokymo programos sudarymas  PDF (337 KB) lt

Vokietija

Išsamios ir į poreikius orientuotos metinės mokymo programos planavimas  PDF (347 KB) lt

Anglija ir Velsas

Mokymai teisėjams ir prokurorams kartu su kitų profesijų atstovais  PDF (328 KB) lt

Bulgarija

Mokymai teisėjams ir prokurorams kartu su kitų profesijų atstovais  PDF (299 KB) lt

Anglija ir Velsas

Įvairiadiscipliniai mokymai teisėjams ir prokurorams  PDF (329 KB) lt

Italija

Imituojami demonstraciniai teismo procesai ir vaidmenų žaidimų programos  PDF (332 KB) lt

Anglija ir Velsas

Imituojami demonstraciniai teismo procesai  PDF (296 KB) lt

Vengrija

Išsami bendravimo įgūdžių kontrolė imituojant teismo procesą  PDF (314 KB) lt

Prancūzija

Vadovavimo ir valdymo mokymai  PDF (336 KB) lt

Prancūzija

Vadovavimo ir valdymo mokymai  PDF (296 KB) lt

Suomija

Vadovavimo ir valdymo mokymai  PDF (296 KB) lt

Belgija

Vadovavimo ir valdymo mokymai  PDF (329 KB) lt

Anglija ir Velsas

Vadovavimo ir valdymo mokymai  PDF (327 KB) lt

EIPA

Vadovavimo ir valdymo mokymai  PDF (299 KB) lt

Nyderlandai

Išsami programa, pagal kurią vykdomi plataus masto mokymai apie naujas teisės priemones  PDF (296 KB) lt

Rumunija

Išsami programa, pagal kurią vykdomi plataus masto mokymai apie naujas teisės priemones  PDF (295 KB) lt

Prancūzija

Išsami programa, pagal kurią vykdomi plataus masto mokymai apie naujas teisės priemones  PDF (297 KB) lt

Europos teisės akademija (ERA)

Bendras mokymo programų, kuriose dalyvauja neįprasti partneriai, įgyvendinimas  PDF (328 KB) lt

Portugalija

Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausia patirtis Patirties kategorija:  PDF (257 KB) lt

Lenkija

Teismo mentoriai  PDF (329 KB) lt

Bulgarija

Teismo mentoriai  PDF (296 KB) lt

Nyderlandai

Naujoviška mokymo metodika

Išsami e. mokymosi strategija internete  PDF (252 KB) lt

Bulgarija

Mišrusis e. mokymasis  PDF (255 KB) lt

Nyderlandai

Mišrusis e. mokymasis  PDF (271 KB) lt

Ispanija

Išsamus daugialypis mokymo apie ES teisę metodas  PDF (334 KB) lt

Bulgarija

Įrašymas, transliavimas, audiovizualiniai įrašai internete, mokymo veiklos įrašymas ir transkripcija internete ir jų prieinamumo užtikrinimas  PDF (297 KB) lt

Rumunija

Elektroninio ryšio įtaisai ir vaizdo konferencijos  PDF (327 KB) lt

Portugalija

Realaus atvejo tyrimas realiuoju laiku, panaudojant vaizdo konferencijas  PDF (330 KB) lt

Ispanija

Dėstytojų įdarbinimas ir jų darbo vertinimas  PDF (305 KB) lt

Rumunija

Decentralizuoto mokymo organizavimas atsižvelgiant į vietos teisėjų mokymosi poreikius ir problemas  PDF (297 KB) lt

Bulgarija

Decentralizuoto mokymo organizavimas atsižvelgiant į vietos teisėjų mokymosi poreikius ir problemas  PDF (329 KB) lt

Rumunija

Decentralizuoto mokymo organizavimas atsižvelgiant į vietos teisėjų mokymosi poreikius ir problemas  PDF (329 KB) lt

Prancūzija

Mokymai didelėms grupėms. Sniego gniūžtės metodas  PDF (300 KB) lt

Anglija ir Velsas

Mažos grupės. Sprendimų dėstymas raštu  PDF (296 KB) lt

Nyderlandai

Savianalizė sprendimų dėstymo srityje  PDF (296 KB) lt

Estija

Mažos grupės. Sprendimo priėmimo klausimai  PDF (308 KB) lt

Anglija ir Velsas

Teisėjas visuomenėje. Deontologija, etika ir ryšiai su žiniasklaida  PDF (333 KB) lt

Ispanija

Bendravimo įgūdžių savianalizė  PDF (330 KB) lt

Estija

Ryšiai su žiniasklaida. Interaktyvūs ir daugialypiai mokymai apie žiniasklaidą.  PDF (303 KB) lt

Vokietija

Mokymo priemonės, kuriomis skatinamas tinkamas ES teisės taikymas ir tarptautinis teisminis bendradarbiavimas

Prieiga prie ES teisės aktų naudojantis elektroninėmis priemonėmis  PDF (292 KB) lt

Portugalija

Išsamus daugialypis požiūris į mokymą apie ES teisę ir tarptautinį teisminį bendradarbiavimą (Eurinfra modelis)  PDF (324 KB) lt

Nyderlandai

GAIUS. Teisėjų ES teisės žinių gerinimas  PDF (299 KB) lt

Italija

Mokymai apie ES teisę ir tarptautinį bendradarbiavimą, derinami su teisinės kalbos vartojimo mokymais  PDF (355 KB) lt

Ispanija

Mokymai apie ES teisę ir tarptautinį bendradarbiavimą, derinami su teisinės kalbos vartojimo mokymais  PDF (256 KB) lt

Vengrija (Lenkija, Čekija, Slovakija)

Nuolatinis ryšių palaikymas (realiai ir virtualiai)  PDF (300 KB) lt

Rumunija

THEMIS konkursas  PDF (352 KB) lt

Europos teisėjų mokymo tinklas (ETMT)

I baudžiamosios teisenos projektas. Tarptautinis teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose. Europos arešto orderio ir savitarpio teisinės pagalbos situacijų modeliavimas  PDF (301 KB) lt

Europos teisėjų mokymo tinklas (ETMT)

Mokymasis dirbant – žinių apie teisminį bendradarbiavimą ir kitų ES valstybių narių nacionalinę teisę gerinimas  PDF (301 KB) lt

Vokietija

Mokymo apie ES teisę medžiagos rengimas Europos lygmeniu, siekiant ateityje pritaikyti ją nacionaliniu lygmeniu  PDF (310 KB) lt

Europos teisės akademija (ERA)

ES teisės medžiagos įtraukimas į vidaus teisės mokymus  PDF (298 KB) lt

Nyderlandai

Dalyvių darbo per mokymus ir mokymų poveikio vertinimas

Pranešėjas  PDF (295 KB) lt

Belgija

„Parodyk, ką išmokai“  PDF (297 KB) lt

Nyderlandai

Ilgalaikis mokymo veiklos vertinimas  PDF (300 KB) lt

Vokietija

Įvertinimo ir poveikio vertinimo sistema  PDF (331 KB) lt

Europos teisės akademija (ERA)

Vertinimas mokymams pasibaigus  PDF (342 KB) lt

Europos viešojo administravimo institutas (EIPA)

Europos lygmens seminaras „Gerosios patirties panaudojimas Europos teisininkų mokyme“.

Gerosios mokymo patirties klausimai buvo aptarti 2014 m. birželio 26–27 d. Komisijos surengtame seminare, kur mokymo paslaugų teikėjai galėjo pasidalyti mintimis, kaip reikėtų plėtoti ES teisės mokymus praktikuojantiems teisininkams. Seminare taip pat buvo paaiškinta, kaip pasinaudojant ES finansavimu galima pritaikyti naujus mokymo metodus (paprastai projektuose, kurie susiję su tarpvalstybiniu bendradarbiavimu).

Diskusijų vaizdo medžiagą galima rasti seminaro svetainėje.

Perspektyvi, gera arba geriausia patirtis

Šiame skyrelyje pristatyta mokymo patirtis per tyrimą, vadovaujantis ETMT nustatytais kriterijais, pripažinta perspektyvia, gera, geriausia arba nepriskirta nė vienai iš šių kategorijų.

Geriausia patirtis – tai mokymo programa ar strategija, turinti didžiausią įrodytą veiksmingumą, kurį patvirtina objektyvių ir išsamių tyrimų ir vertinimo rezultatai.

Gera patirtis – tai programa ar strategija, pasiteisinusi vienoje ar keliose organizacijose, ir ateityje galinti tapti geriausia patirtimi, nes yra objektyvių priežasčių manyti, kad ji bus veiksminga ir pritaikoma kitose organizacijose.

Perspektyvi (kartais tik eksperimentinė) teisėjų mokymo patirtis – tokia patirtis, kurios veiksmingumas įrodytas bent jau preliminariai ir kuri leidžia surinkti duomenis, kurių pagrindu būtų įvertintos jos perspektyvos tapti gera ar geriausia patirtimi, tinkama perkėlimui į platesnę ir įvairesnę teisėjų mokymo aplinką.

Veiksminga patirtis gali būti perkeliama bet kur, visa apimtimi arba pagal aplinkybes pritaikant.

Kai kurie patirties pavyzdžiai nepriskirti jokiai kategorijai – jie verti dėmesio, tačiau nėra pakankamai duomenų suskirstyti juos pagal pirmiau minėtus kriterijus.

Paskutinis naujinimas: 23/01/2018

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.