Rovnost žen a mužů

Evropská komise chce zpřístupnit výukový materiál, který bude užitečný jak pro vlastní potřebu právníků, tak i pro školitele právníků coby zdroj informací pro jejich práci v oblasti rovnosti žen a mužů.

Semináře o právních předpisech EU týkajících se rovnosti žen a mužů (Evropská komise)

Semináře o právních předpisech EU týkajících se rovnosti žen a mužů byly organizovány pro Evropskou komisi v rámci finančního programu Progress. Zásada rovnosti žen a mužů je zakotvena v právu EU od podpisu Římské smlouvy v roce 1957. Od té doby byl přijat značný počet právních předpisů v záležitostech, jako je rovné zacházení v zaměstnání a povolání, ochrana zdraví v kontextu mateřství, rodičovská dovolená a přístup ke zboží a službám. Podkladová dokumentace a příspěvky řečníků, kteří vystoupili na seminářích, jsou k dispozici zde.

Příručky o různých otázkách týkajících se rovnosti žen a mužů (Evropská komise)

Právníci, kteří si chtějí prohloubit znalosti a zvýšit povědomí v oblasti rovnosti žen a mužů, mohou nalézt další informace a analýzy v několika příručkách vypracovaných pro Evropskou komisi, přičemž všechny tyto příručky jsou dostupné v angličtině. Příručky se týkají následujících témat:

Boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů

Nástroj elektronického učení „Společně k ukončení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů“

Mrzačení ženských pohlavních orgánů je na mezinárodní úrovni považováno za porušování lidských práv žen a za formu týrání dítěte. Stejně jako jakýkoli jiný druh genderového násilí představuje porušení základního práva na život, svobodu, bezpečnost, důstojnost, na rovnost žen a mužů, na nediskriminaci a fyzickou a duševní nedotknutelnost podle definice Světové zdravotnické organizace.

Kurz elektronického učení „Společně k ukončení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů“ se zabývá otázkou mrzačení ženských pohlavních orgánů v kontextu zdravotnických a azylových služeb. Pro příslušníky právnických profesí mohou být zajímavé první dva základní moduly, které představují úvod k chápání problematiky mrzačení ženských pohlavních orgánů jako otázky lidských práv a specifické formy genderového násilí. Pro právníky zabývající se azylovým právem mohou být zajímavé dva zvláštní moduly v oblasti azylu.

Vzdělávací kurz je k dispozici v několika jazycích (v angličtině, francouzštině, italštině, němčině, nizozemštině, portugalštině, řečtině, španělštině a švédštině).

Poslední aktualizace: 07/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.