Lyčių lygybė

Europos Komisija suteikia galimybę naudotis medžiaga, kuri bus naudinga tiek ją asmeniniais tikslais naudosiantiems praktikuojantiems teisininkams, tiek darbo reikalais lyčių lygybės srityje ją naudosiantiems praktikuojančių teisininkų dėstytojams.

Seminarai apie ES teisės aktus, reglamentuojančius lyčių lygybę (Europos Komisija)

Seminarai apie ES teisės aktus, reglamentuojančius moterų ir vyrų lygybę, buvo rengiami Komisijos užsakymu pagal finansinę pažangos programą. 1957 m. pasirašius Romos sutartį, moterų ir vyrų lygybės principas buvo įtvirtintas ES teisėje. Nuo to laiko priimta nemažai teisės aktų, reglamentuojančių tokius klausimus, kaip vienodos teisės darbo ir profesinės veiklos srityje, sveikatos apsauga išėjus motinystės ar tėvystės atostogų ir teisė įsigyti prekių ir gauti paslaugų. Pagrindiniai dokumentai ir seminaruose dalyvavusių asmenų pristatymai pateikti šioje svetainėje.

Vadovai įvairiais su lyčių lygybe susijusiais klausimais (Europos Komisija)

Komisijos užsakymu buvo parengta keletas vadovų anglų kalba, kuriuose praktikuojantys teisininkai, norintys praplėsti žinias apie lyčių lygybę ir geriau suprasti šį reiškinį, gali rasti daugiau informacijos ir tyrimų duomenų. Vadovuose aprašytos šios temos:

Kova su moters lyties organų žalojimu

E. mokymo priemonė „Vieningai įveikime moters lyties organų žalojimą“

Moters lyties organų žalojimas yra tarptautiniu mastu pripažintas moters teisių pažeidimas ir tam tikros formos smurtas prieš vaikus. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacija, kaip ir bet kokios kitos formos smurtas dėl lyties, tai yra pagrindinių teisių į gyvybę, laisvę, saugumą, orumą, moterų ir vyrų lygybę, nediskriminavimą ir fizinį bei emocinį neliečiamumą pažeidimas.

E. mokymo kurso „Vieningai įveikime moters lyties organų žalojimą“ tikslas – aptarti, kaip galima išspręsti moters lyties organų žalojimo problemą teikiant sveikatos priežiūros ir prieglobsčio paslaugas. Praktikuojantiems teisininkams gali būti įdomūs pirmieji du pagrindiniai moduliai, kuriuose pateikiamas įvadas ir moters lyties organų žalojimas aprašomas kaip žmogaus teisių problema ir kaip ypatingos formos smurtas dėl lyties.‑ Praktikuojantiems teisininkams, kurių sritis – prieglobsčio teisė, gali būti įdomūs du specialiai prieglobsčio sričiai skirti moduliai.

Kursai rengiami keliomis kalbomis (anglų, graikų, italų, portugalų, prancūzų, švedų, ispanų, nyderlandų, vokiečių).

Paskutinis naujinimas: 07/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.