Gelijkheid van mannen en vrouwen

De Europese Commissie wil opleidingsmateriaal beschikbaar maken dat zowel nuttig is voor beoefenaars van een juridisch beroep als hulpmiddel voor zelfstudie, als voor de opleiders van beoefenaars van een juridisch beroep als hulpmiddel voor hun werk. Deze pagina van het Europees e-justitieportaal is gewijd aan gelijkheid van mannen en vrouwen. Voor informatie over huidige en toekomstige Europese wetgeving inzake gelijkheid van mannen en vrouwen kan men terecht op de Justitie-pagina's van de website van de Commissie.

Seminars over EU-wetgeving inzake gelijkheid van mannen en vrouwen (Europese Commissie)

In het kader van het financieringsprogramma Progress heeft de Commissie seminars over de EU-wetgeving inzake gelijkheid van mannen en vrouwen (gendergelijkheid) georganiseerd. Het beginsel van gendergelijkheid is sinds de ondertekening van het Verdrag van Rome in 1957 verankerd in het EU-recht. Sindsdien is een aanzienlijke hoeveelheid wetten aangenomen over zaken als gelijke behandeling in arbeid en beroep, gezondheidsbescherming van zwangere vrouwen, ouderschapsverlof en toegang tot goederen en diensten. De achtergronddocumentatie en de bijdragen van de sprekers op de seminars zijn hier beschikbaar.

Handboeken over verschillende thema's met betrekking tot gendergelijkheid (Europese Commissie)

Rechtsbeoefenaars die hun kennis en begrip van het beginsel van gendergelijkheid willen vergroten, vinden aanvullende informatie en analyses in diverse handboeken die door de Commissie zijn opgesteld, allemaal in het Engels. Die handboeken behandelen de volgende thema's:

Bestrijding van vrouwelijke genitale verminking

"United to end female genital mutilation", een cursus op basis van e-learning

Vrouwelijke genitale verminking wordt internationaal erkend als een schending van de mensenrechten van vrouwen en een vorm van kindermishandeling. Net als andere vormen van gendergerelateerd geweld, vormt ze een inbreuk op het recht op leven, vrijheid, veiligheid, gelijke behandeling, non-discriminatie en lichamelijke en geestelijke integriteit, zoals gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie.

De e-learningcursus "United to end female genital mutilation" behandelt vrouwelijke genitale verminking in de context van gezondheids- en asieldiensten. Rechtsbeoefenaars zijn mogelijk vooral geïnteresseerd in de eerste twee basismodules, die een introductie vormen tot vrouwelijke genitale verminking als een mensenrechtenkwestie en een specifieke vorm van gendergerelateerd geweld. Rechtsbeoefenaars die gespecialiseerd zijn in asielrecht zijn mogelijk vooral geïnteresseerd in de twee gespecialiseerde modules op het terrein van asiel.

De cursus is beschikbaar in het Engels, Italiaans en Portugees.

Laatste update: 01/10/2015

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.