Egalitatea de șanse între femei și bărbați

Comisia Europeană dorește să pună la dispoziție materiale de formare care vor fi utile atât practicienilor din domeniul juridic, pentru uzul propriu, cât și formatorilor, ca resursă pentru activitatea acestora în materie de egalitate între femei și bărbați.

Seminarii privind legislația UE în materie de egalitate de șanse între femei și bărbați (Comisia Europeană)

Au fost organizate pentru Comisie, în cadrul programului financiar Progress, seminarii privind legislația UE în materie de egalitate de șanse între femei și bărbați. Principiul egalității de șanse între femei și bărbați face parte din legislația UE încă de la semnarea Tratatului de la Roma în 1957. De atunci, s-a adoptat un corpus legislativ semnificativ privind chestiuni precum egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, protecția sănătății în contextul maternității, concediul parental și accesul la bunuri și servicii. Documentele de bază și contribuțiile vorbitorilor la seminarii sunt disponibile aici.

Manuale privind diverse chestiuni legate de egalitatea de șanse între femei și bărbați (Comisia Europeană)

Practicienii din domeniul juridic care doresc să își îmbunătățească cunoștințele și înțelegerea în ceea ce privește egalitatea de șanse între femei și bărbați pot găsi informații și analize suplimentare în mai multe manuale elaborate de Comisie, toate fiind disponibile în limba engleză. Manualele acoperă următoarele subiecte:

Lupta împotriva mutilării genitale feminine

Instrumentul de e-learning „United to end female genital mutilation” (UEFGM)

Mutilarea genitală feminină (MGF) este recunoscută la nivel internațional ca fiind o încălcare a drepturilor fundamentale ale femeilor și o formă de abuz asupra copiilor. Ca orice altă formă de violență bazată pe gen, aceasta constituie o încălcare a dreptului fundamental la viață, la libertate, la securitate, la demnitate, la egalitate între femei și bărbați, la nediscriminare, precum și la integritate fizică și psihică, astfel cum sunt definite de Organizația Mondială a Sănătății.

Cursul de e-learning „United to end female genital mutilation” (UEFGM) abordează problema mutilării genitale feminine în contextul serviciilor de sănătate și azil. Practicienii din domeniul juridic pot fi interesați de primele două module de bază care oferă o introducere pentru înțelegerea mutilării genitale feminine în contextul drepturilor omului și ca formă specifică de violență bazată pe gen. Practicienii din domeniul juridic specializați în dreptul azilului pot fi interesați de cele două module specializate din domeniul respectiv.

Cursul este disponibil în mai multe limbi (engleză, greacă, italiană, portugheză, franceză, suedeză, spaniolă, neerlandeză, germană).

Ultima actualizare: 07/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.