Intelektualna lastnina

Evropska komisija želi dati na voljo učno gradivo, ki bo koristno za delavce v pravni stroki za njihovo lastno uporabo in za vodje izobraževanj za delavce v pravni stroki kot vir za njihovo delo. Ta pododdelek evropskega portala e-pravosodje je namenjen evropskemu pravu na področju intelektualne lastnine. Informacije o sedanji in prihodnji evropski zakonodaji v zvezi z intelektualno lastnino so na voljo na spletišču Komisije.

Spletni seminarji o intelektualni lastnini (Akademija UUNT)

Pravice intelektualne lastnine so zakonske pravice, ki ščitijo stvaritve človeškega uma. Intelektualna lastnina vključuje mnoga ustvarjalna področja, na primer izume, zasnove in različne oblike umetniškega izražanja, pomembna pa je tudi na drugih bolj komercialnih področjih, kot so blagovne znamke in poslovne skrivnosti.

Akademija UUNT ponuja vrsto spletnih seminarjev v angleškem jeziku, ki obravnavajo vse vidike intelektualne lastnine. Spletni seminarji so brezplačno na voljo na spletišču Akademije UUNT.

Spletno izobraževanje o evropskem patentnem pravu (Evropska patentna akademija)

Evropska patentna akademija je razvila več spletnih izobraževanj o patentih in evropskem patentnem sistemu, ki so na voljo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku. Izobraževanja so zasnovana za osebje nacionalnih patentnih uradov, knjižničarje za področje patentov in vse, ki se želijo poučiti o tem področju. Obravnavane teme vključujejo iskanje, razvrstitev in ugovor.

Spletna izobraževanja so brezplačno na voljo na spletišču Evropske patentne akademije.

Knjižnica in izobraževalni kotiček službe za pomoč uporabnikom na področju evropskih pravic intelektualne lastnine

Delavci v pravni stroki, ki želijo razširiti svoje znanje na področju intelektualne lastnine ali pravic intelektualne lastnine, so vabljeni, da stopijo v stik s službo za pomoč uporabnikom na področju evropskih pravic intelektualne lastnine. Čeprav sta knjižnica in izobraževalni kotiček službe za pomoč uporabnikom v prvi vrsti namenjena upravičencem raziskovalnih projektov, ki jih financira EU, ter malim in srednjim podjetjem v EU, ki sodelujejo v nadnacionalnih sporazumih o partnerstvu, razpolagata z učnimi gradivi, ki so lahko v pomoč tudi delavcem v pravi stroki, na primer bilteni, študijami primerov, informativnimi listi, odgovori na pogosta vprašanja, glosarjem, koristnimi dokumenti, izobraževalnimi svežnji itd. Ta gradiva so večinoma na voljo v angleškem jeziku.

Izobraževanja na daljavo (Svetovna organizacija za intelektualno lastnino – WIPO)

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino ponuja osnovne in nadaljevalne spletne izobraževalne module, ki obravnavajo vse vidike pravic intelektualne lastnine in so uporabni, čeprav se ne osredotočajo na pravo EU. Izobraževanja na daljavo obravnavajo intelektualno lastnino, avtorske pravice, patente, blagovne znamke itd. Na voljo v angleškem, francoskem, nemškem, španskem in portugalskem jeziku.

Zadnja posodobitev: 01/10/2015

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.