Informatie over nationale voorzieningen

Steeds meer rechtbanken in de lidstaten beschikken over videoconferencingapparatuur in de rechtszaal en/of in speciale ruimtes voor het horen van getuigen of deskundigen.

Om te zorgen dat rechters, openbare aanklagers en justitieel personeel gemakkelijker de praktische informatie kunnen vinden die zij nodig hebben voor een videoconferencingverhoor in een grensoverschrijdende procedure, hebben de ministeries van Justitie van de lidstaten informatie verstrekt over locatie en type van de bij de rechtbanken beschikbare videoconferencingapparatuur. Die informatie vindt u rechts. Klik op de vlag van het land waarover u informatie wenst. De apparatuur in ministeries en gevangenissen is buiten beschouwing gelaten.

Laatste update: 01/10/2015

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.