Informacje o rozwiązaniach krajowych

Coraz więcej sądów państw członkowskich jest wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie wideokonferencji w sali rozpraw lub w specjalnych pomieszczeniach do przesłuchań świadków lub biegłych.

Aby ułatwić sędziom, prokuratorom i urzędnikom sądowym dostęp do praktycznych informacji potrzebnych do przeprowadzenia przesłuchania w trybie wideokonferencji w przypadku postępowania o wymiarze transgranicznym ministrowie sprawiedliwości państw członkowskich dostarczyli informacji o tym, w których sądach znajduje się sprzęt do wideokonferencji i jakiego jest on rodzaju. Te informacje zamieszczono po prawej stronie – aby się z nimi zapoznać, proszę wybrać jedną z flag. Nie podano informacji o sprzęcie zainstalowanym w ministerstwach ani zakładach karnych.

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2015

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.