Informaţii privind facilităţile naţionale

Din ce în ce mai mult, instanțele statelor membre sunt dotate cu echipamente pentru videoconferințe fie în sălile de ședință, fie în încăperile specifice pentru audierea martorilor sau a experților.

Pentru a permite judecătorilor, procurorilor și grefierilor să găsească mai ușor informațiile practice necesare realizării unei audieri prin videoconferință în cazul unei proceduri transfrontaliere, ministerele de justiție ale statelor membre au furnizat informații cu privire la localizarea și tipul de echipamente pentru videoconferințe disponibile în instanțe. Pentru a vizualiza informațiile respective, selectați unul din drapelele aflate în partea dreaptă a paginii. Nu sunt menționate echipamentele instalate în ministere sau închisori.

Ultima actualizare: 01/10/2015

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.