Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Li tirrikorri l qorti

Kif wieħed jista' jobsor, meta tirrikorri għall-qrati, jistgħu jiġuk f'moħħok ħafna mistoqsijiet. Din it-taqsima għandha l-għan li twieġeb il-mistoqsijiet li wieħed jaħseb fihom meta jkollu jaffaċċja proċedimenti ġudizzjarji.

Hawnhekk tista' ssib uħud mit-tweġibiet għall-mistoqsijiet segwenti:

Din it-taqsima tipprovdi wkoll informazzjoni dettaljata dwar  talbiet ta' flus, materji tal-familja u infurzar ta' sentenzi.

L-aħħar aġġornament: 29/09/2015

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.