Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Wniesienie sprawy do sądu

Jak można się spodziewać, wystąpienie na drogę sądową może budzić szereg pytań. Niniejsza część ma na celu uzupełnienie luki informacyjnej, jaką można napotkać, uczestnicząc w postępowaniu sądowym.

Mogą tu państwo znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

Niniejsza część zawiera również szczegółowe informacje na temat roszczeń pieniężnych, spraw rodzinnych i wykonywania orzeczeń.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.