Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Podanie na súd

Nie je prekvapujúce, že sa v súvislosti s podaním na súd môžu objaviť mnohé otázky. Táto sekcia je zameraná na vyplnenie informačnej medzery, ktorú možno pociťovať v prípade potreby súdneho konania.

Nachádzajú sa tu odpovede na tieto otázky:

V tejto sekcii sa uvádzajú aj podrobné informácie o peňažných nárokoch, rodinných veciachvýkone rozsudkov.

Posledná aktualizácia: 29/09/2015

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.