Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlasza

Az európai igazságügyi portál ezen oldala azzal a céllal jött létre, hogy a jövőben ún. „egyablakos mechanizmus” keretében nyújtson gyakorlati információkat a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozóan.

Itt találhat a polgári ügyekben rendelkezésre álló európai eszközökre vonatkozó tájékoztatást, többek között a tagállamok által nyújtott információkat és hivatalos értesítéseket. Megismerheti azokat az illetékes bíróságokat vagy hatóságokat is, amelyekhez a rendelkezésre álló eszközök keretében fordulhat.

Az oldalon rendelkezésre álló eszközök listája fokozatosan bővül.

A mai nappal bezárólag az alábbiak vannak lefedve:

- Az átdolgozott Brüsszel I. rendelet – A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EK tanácsi rendelet

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - A Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

- Védelmi intézkedések kölcsönös elismerése – A polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló, 2013. június 12-i 606/2013/EU rendelet

- A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog – A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló, 2010. december 20-i 1259/2010/EU tanácsi rendelet (ún. III. Római Rendelet)

- Közvetítés (mediáció) – Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve ( 2008. május 21. ) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól

- Kis értékű követelések - Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete ( 2007. július 11. ) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről

- Európai fizetési meghagyás - Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete ( 2006. december 12. ) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról

- Tartási kötelezettségek - A Tanács 4/2009/EK rendelete ( 2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről

- Európai végrehajtható okirat - Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról

- Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Iratok kézbesítése - Az Európai Parlamentés a Tanács 1393/2007/EK rendelete ( 2007. november 13. ) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről ( iratkézbesítés ), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Költségmentesség - A Tanács 2003/8/EK irányelve (2003. január 27.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról

Bizonyításfelvétel - A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről

Ez az oldal a régi, jelenleg felszámolás alatt lévő Európai Igazságügyi Atlasz honlapjának utódja.

Utolsó frissítés: 14/04/2016

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.