Evropski pravosodni atlas za civilne zadeve

Ta oddelek evropskega portala e-pravosodje je zasnovan kot prihodnji sistem „vse na enem mestu“ na področju praktičnih informacij v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah.

Na tem mestu so na voljo informacije o evropskih instrumentih v civilnih zadevah, vključno z informacijami in uradnimi obvestili, ki jih posredujejo države članice. Lahko se tudi seznanite s pristojnimi sodišči ali organi, na katere se lahko obrnete v okviru teh instrumentov.

Seznam instrumentov, ki so na voljo v tem oddelku, se bo postopno dopolnjeval.

Za zdaj zajema:

- prenovljeno uredbo Bruselj I – Uredba (EU) št. 1215/2012 z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

- vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov – Uredba (EU) št. 606/2013 z dne 12. junija 2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

- pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti – Uredba Sveta (EU) št. 1259/2010 z dne 20. decembra 2010 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti (imenovana uredba Rim III)

- mediacija – Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah

- spor majhne vrednosti - Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti

- Evropski plačilni nalog - Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog

- Preživninske obveznosti - Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah

- Evropski nalog za izvršbo - Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov

- Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo - Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000

Vročanje listin - Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah ( vročanje pisanj ) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000

Pravna pomoč - Direktiva sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih

Izvajanje dokazov - Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah

Ta oddelek je nasledil staro spletišče Evropskega pravosodnega atlasa, ki se trenutno postopno ukinja.

Zadnja posodobitev: 15/04/2016

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.