Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Kurioje valstybėje narėje?

Įsivaizduokite, kad jūsų šalyje arba užsienyje tarp jūsų ir bendrovės, paslaugų teikėjo, jūsų darbdavio, jūsų šeimos nario ar bet kurio kito asmens kilo ginčas. Nepavykus šio ginčo išspręsti taikiai, galbūt norėsite kitai ginčo šaliai pareikšti ieškinį teisme. Bet kaip sužinoti, į kurį teismą kurioje valstybėje narėje reikia kreiptis?

Jeigu jūsų byla yra nacionalinio pobūdžio, jums tereikia nustatyti, kuris teismas yra kompetentingas arba, kitaip tariant, turi jurisdikciją. Jei kreipsitės į netinkamą teismą arba jei teismingumo klausimas ginčytinas, procesas gali užsitęsti arba jūsų byla net gali būti paliekama nenagrinėta dėl teismingumo trūkumo.

Visos valstybės narės skirtingai reglamentuoja teismų kompetencijos pasiskirstymą jų teritorijoje.

Jei jūsų byla yra tarptautinio pobūdžio arba turi užsienio elementą, jums reikia nustatyti ir valstybę narę, ir kompetentingą teismą (turintį jurisdikciją). Atsakymas į šį klausimą gali turėti reikšmingų pasekmių. Prireikus bylinėtis užsienyje, jums gali tekti patirti papildomų nepatogumų ir išlaidų, pavyzdžiui, dėl būtinumo išversti savo dokumentus į kitą kalbą, samdyti advokatą valstybėje narėje, kurioje vyksta teismo procesas, ar pačiam vykti į teismo posėdžius.

Kad būtų lengviau nustatyti teismą, kompetentingą nagrinėti konkrečią bylą, pasinaudokite Europos teisminio atlaso civilinėse bylose paieškos priemone. Į ją įtraukti visų valstybių narių teismų, atsakingų už civilines ir komercines bylas (pirmosios instancijos teismų, apeliacinių teismų ir kt.), pavadinimai su adresais ir nurodyta teritorinė jurisdikcija.

Daugiau informacijos galite rasti skyriuose apie:

- jurisdikciją civilinėse ir komercinėse bylose;

- jurisdikciją baudžiamosiose bylose;

Nustatę, kuri valstybė narė ir kuris teismas yra kompetentingas, galite pareikšti ieškinį teismui. Tuo tikslu apsilankykite skyriuje „Kaip pareikšti ieškinį“.

Paskutinis naujinimas: 27/04/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.