Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

F'liema Stat Membru

Immaġina sitwazzjoni fejn inti qiegħed f'tilwima kontra kumpanija, persuna professjonali, min jimpjegak, membru tal-familja jew xi ħadd ieħor f'pajjiżek stess jew barra minn pajjiżek. Ladarba jkunu fallew l-isforzi biex tiġi riżolta t-tilwima b'mod amikevoli, inti tista' tagħmel kawża kontra l-parti l-oħra. Iżda kif se tkun taf f'liema qorti u f'liema Stat Membru se tirrikorri?

Jekk il-każ tiegħek għandu dimensjoni nazzjonali, kull ma għandek tagħmel huwa li tiddefinixxi l-qorti kompetenti, fi kliem ieħor, il-qorti li għandha ġurisdizzjoni. Jekk tirrikorri għand il-qorti żbaljata jew jekk ikun hemm tilwima fuq il-kwistjoni tal-ġurisdizzjoni inti tkun qed tirriskja li l-proċedimenti jitwalu konsiderevolment jew saħansitra ċaħda tal-kawża tiegħek minħabba nuqqas ta' ġurisdizzjoni.

L-Istati Membri għandhom regoli ta' ġurisdizzjoni differenti li jiddeterminaw id-distribuzzjoni tal-kompetenzi bejn il-qrati fit-territorju tagħhom.

Jekk il-kawża tiegħek għandha dimensjoni internazzjonali jew transkonfinali, għandek tiddentifikom it-tnejn: Liema Stat Membru u liema qorti hija kompetenti (għandha ġurisdizzjoni). It-tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet jista' jkollha konsegwenzi sinifikattivi? Jekk ikollok tgħaddi għall-kontenzjuż barra minn pajjiżek se jkollok tiffaċċja inkonvenjenzi u spejjeż addizzjonali, pereżempju minħabba l-ħtieġa li jiġu tradotti d-dikjarazzjonijiet, biex tqabbad avukat fl-Istat Membru fejn qed isiru l-proċedimenti jew biex tivjaġġa għas-seduti tal-qorti.

Sabiex jgħinek tidentifika l-qorti kompetenti għal każ speċifiku, żur l-għodda tar-riċerka fl-Atlas Ġudizzjarju Ewropew f’Materji Ċivili Fih l-ismijiet u l-indirizzi tal-qrati kollha tal-Istati Membri li huma kompetenti f'materji ċivili u kummerċjali (qrati tal-prim'istanza, qorti tal-appell, eċċ) u żoni ġeografiċi li fihom għandhom ġurisdizzjoni.

Ara ukoll taqsimiet oħra fuq:

- ġurisdizzjoni f'materji ċivili u kummerċjali;

- ġurisdizzjoni f'materji kriminali;

Wara li tkun iddefinejt l-Istat Membru u l-qorti kompetenti tista' tibda l-kawża l-qorti – għal dan il-fini ara Kif għandek tipproċedi?

L-aħħar aġġornament: 27/04/2016

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.