Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

In welke lidstaat?

Stel dat u een geschil hebt met een onderneming, iemand in zijn beroepsmatige hoedanigheid, uw werkgever, een familielid, of iemand anders in uw eigen land of in het buitenland. Wanneer pogingen om het geschil in der minne te schikken definitief hebben gefaald, kunt u een rechtszaak tegen de wederpartij aanspannen. Maar hoe weet u tot welke rechtbank in welke lidstaat u zich dan moet wenden?

Wanneer het in uw geval gaat om een zaak die zich tot uw eigen land beperkt, hoeft u slechts de bevoegde rechtbank aan te wijzen, of met andere woorden, een rechtbank die rechtsmacht heeft. Wanneer u voor de verkeerde rechtbank kiest, of wanneer er een geschil is over de rechterlijke bevoegdheid, bestaat het gevaar dat de procedure aanzienlijke vertraging oploopt of dat uw zaak zelfs wordt afgewezen vanwege onbevoegdheid.

Alle lidstaten hebben hun eigen bevoegdheidsregels om uit te maken hoe de bevoegdheden van de rechtbanken op hun grondgebied zijn verdeeld.

Wanneer uw zaak een internationale of grensoverschrijdende dimensie heeft, moet u bepalen welke lidstaat en welke rechtbank bevoegd zijn (rechtsmacht hebben). De antwoorden op beide vragen kunnen belangrijke gevolgen hebben. Als u in het buitenland een zaak moet aanspannen, kunt u te maken krijgen met extra ongemak en kosten, bijvoorbeeld omdat u uw verklaringen moet laten vertalen, een advocaat uit de lidstaat waar de procedure plaatsvindt in de arm moet nemen, of moet reizen om bij de rechtszaak aanwezig te kunnen zijn.

Voor hulp bij het vinden van een bevoegde rechtbank voor een bepaalde zaak kunt u gebruikmaken van de zoekmachine van de Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken. Hiermee vindt u de namen en adressen van alle rechtbanken in de lidstaten die bevoegd zijn in burgerlijke en handelszaken (rechtbanken van eerste aanleg, hoven van beroep, etc.) en in welke geografische gebieden ze bevoegd zijn.

Zie ook de pagina's over:

Wanneer u eenmaal hebt vastgesteld in welke lidstaat en bij welke rechtbank de rechterlijke bevoegdheid ligt, kunt u een zaak aanhangig maken – zie hiertoe de pagina Het aanhangig maken van een zaak bij de rechter.

Laatste update: 27/04/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.