Které právo se použije?

Jste-li účastníkem soudního sporu ve věci, v níž ne všechny skutečnosti souvisí se stejnou zemí, je nutné zjistit, které právo soud použije při rozhodování ve věci samé.

S tím, jak se rozšiřuje mezinárodní obchod a cestování, zvyšuje se i nebezpečí, že se společnost nebo jednotlivec mohou stát účastníky sporu, který má mezinárodní povahu. Mezinárodní povaha sporu může být zapříčiněna tím, že jednotliví účastníci mají různou státní příslušnost nebo bydliště v různých zemích či uzavřeli smlouvu týkající se transakce v zahraničí.

V případě sporu nepostačuje určit, který soud má mezinárodní příslušnost k projednání dané věci a vydání rozhodnutí; je třeba určit rovněž rozhodné právo pro rozhodnutí ve věci samé.

Pro získání podrobných informací prosím zvolte jednu z vlaječek na pravé straně.

Poslední aktualizace: 25/09/2015

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.