Ποιο δίκαιο θα εφαρμοσθεί;

Εάν εμπλακείτε σε αντιδικία σε υπόθεση όπου δεν αφορούν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης την ίδια χώρα, πρέπει να εντοπίσετε το εφαρμοστέο δίκαιο βάσει του οποίου το δικαστήριο θα αποφανθεί επί της ουσίας της υπόθεση

Όσο διευρύνεται το διεθνές εμπόριο και τα ταξίδια, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος να εμπλακεί μια εταιρεία ή ένας ιδιώτης σε διαφορά διεθνούς χαρακτήρα. Αυτός ο διεθνής χαρακτήρας μπορεί να οφείλεται στο ότι οι διάδικοι έχουν διαφορετική εθνικότητα, κατοικούν σε διαφορετικές χώρες ή έχουν συνάψει σύμβαση σχετικά με συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό.

Σε περίπτωση διαφοράς, δεν αρκεί να εντοπισθεί το δικαστήριο που διαθέτει διεθνή δικαιοδοσία ώστε να επιληφθεί της υπόθεσης πρέπει επίσης να προσδιορισθεί το εφαρμοστέο δίκαιο προκειμένου να αποφανθεί το δικαστήριο επί της ουσίας της υπόθεσης.

Για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες, επιλέξτε μία από τις σημαίες στα δεξιά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/09/2015

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.